TPCA

Výroba


Společným cílem všech zaměstnanců továrny je spokojenost zákazníků. Abychom byli schopni splnit veškerá jejich přání a požadavky, vyrábíme podle principů výrobního systému Toyota (TPS – Toyota Production System). TPS je odborníky uznáván jako jeden z nejefektivnějších výrobních systémů na světě. Jeho hlavními cíli jsou kvalita, kvalita a zase kvalita. Každý model musí splnit přísná měřítka nejvyššího kontrolora, a tím je zákazník. Respekt k  životnímu prostředí během výrobního procesu je při produkci podle TPS naprostou samozřejmostí.

 


Lisovna


Život vozu začíná v lisovně. Pro každý automobil tu vylisujeme bočnice, střechu, dveře a podlahu. Ve svařovně se pak postarají, aby všechny díly držely pevně při sobě. Denně v TPCA spotřebujeme 180 tun ocelového plechu. Už na začátku celého výrobního procesu myslíme na přírodu. S plechy (o různé tloušťce, šířce a s různou povrchovou úpravou) pracujeme tak, abychom minimalizovali množství kovového odpadu. Větší stroje, než jsou ty na lisovně, u nás nenajdete. Jedna lisovací forma váží až 30 tun.


Svařovna


Aby byla karoserie vozu bezpečná a pevná, provedeme na ní celkem 2220 svarů. Jejich kvalitu a přesnost zajišťují, kromě našich dělníků, automatizovaní roboti pracující s přesností na desetinu milimetru. Výroba celé karoserie začíná u podvozku. Na něj se přivaří bočnice, dveře, palubní deska a střecha. Po pečlivé kontrole kvality putuje karoserie pro svůj barevný kabát na lakovnu.

 


Lakovna


Na lakovně panují velmi přísná pravidla pro pořádek a čistotu. Největším nepřítelem perfektního laku je totiž prach a různé nečistoty. Karoserii je nutné před samotným lakováním nejdříve očistit a ošetřit proti korozi. Pak přichází na řadu bezbarvý lak a finální barva. Myšlenka ochrany životního prostředí prostupuje celým výrobním procesem, nejinak je tomu na lakovně. Nanášené barvy nejsou ředěny běžnými organickými ředidly, ale k přírodě šetrnější vodou. Dalším krokem v procesu lakování je vypalovací pec. Kvalitu laku zajišťuje žár o teplotě 190º C. Finální kontrola bezchybné barvy na každém voze je samozřejmostí.

 


Finální montáž a kontrola kvality


Pracovníci finální montáže se postarají o to, aby se z holé nalakované karoserie stal automobil. Motor, kola, volant, brzdy, stěrače, okna, okýnka a zrcátka, tachometry, otáčkoměry, klimatizace, sedadla, pásy, olej a benzin, páky, páčky, knoflíky a další stovky komponentů montují naši pracovníci v takt timu 55 vteřin (úkol na jednom automobilu musí pracovník zvládnout za 55 vteřin, pak začíná pracovat na dalším voze). Zhruba po dvou hodinách šroubování, nasazování, lepení a plnění sjíždí z montážní linky další z našich trojčat.

 

Zda stěrače stírají, blinkry blikají, vše je funkční, správně namontované a všechny parametry vozu v pořádku, to mají za úkol prověřit operátoři na finální kontrole kvality. K zákazníkovi od nás odešleme vůz jen v případě, že bez problémů prošel všemi přísnými testy a zkouškami.

 


Výrobní systém Toyota


Vyrábět produkt nejvyšší kvality za co nejnižší cenu, to je jasný cíl, k jehož splnění vede dlouhá, nikdy nekončící cesta. Takový je výrobní systém Toyota. Je založen na důmyslné organizaci práce, vysoké efektivitě a nekompromisní kvalitě. Léty prověřený výrobní systém vedoucí k úspěchu se dnes snaží napodobit téměř všichni automobiloví výrobci. Hlavním principem výrobního systému Toyota je neustálé zlepšování. Jeho vývoj nikdy nekončí -probíhá každý den.

 

Efektivitu výrobního systému Toyota zajišťují následující principy:

 

  • Kaizen

Kaizen znamená neustálé zlepšování, které je jedním z pilířů výrobního systému Toyota. Kaizenem je i minimální vylepšení, které pomůže zvýšit efektivitu produkce. Pokud při výrobě využíváme filozofii kaizenů, nesmíme být nikdy spokojeni se stávajícím stavem. I pár vteřin, které ušetříme při výrobě jednoho automobilu, pro nás znamená velké úspory.

 

  • Jidoka

Hlavní příčinou plýtvání jsou defekty a závady. Energie vynaložená na jejich odstranění nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Proto je každý zaměstnanec v TPCA zároveň kontrolorem kvality. Pokud zjistí problém, ihned zastaví výrobní proces, a závada se díky tomu nedostane dále do výroby. Kromě problému tak přímo v místě vzniku můžeme odstranit i jeho příčinu. Právě hledání příčin defektů, resp. problémů, a jejich odstraňování je klíčem ke špičkové kvalitě vozů vyrobených v TPCA.

 

  • Just – in – time

Velké haly pro skladování zásob znamenají také velké finanční náklady. Proto v Toyotě přemýšleli o jejich možné úspoře. Výsledkem je zásobovací systém just – in – time neboli přesně na čas. Díky propracovanému zásobovacímu konceptu není nutné mít neustále na skladě množství výrobního materiálu. Všechny díly do továrny dorazí přesně v okamžiku, kdy je potřebujeme a v množství, které potřebujeme.

 

  • Vizualizace

Abychom mohli pracovat jako jeden tým a rychle reagovat na případné problémy, musí mít všichni zaměstnanci stejný přístup ke jednotným informacím. Proto výrobní systém Toyota klade velký důraz na vizualizaci. Od operátora na lince po inženýra, od pracovníka údržby až po mistra, všichni musí okamžitě vědět, jak v danou chvíli výrobní proces probíhá. Z tohoto důvodu máme v TPCA velké množství světelných tabulí (tzv. andonů), které nám pomáhají ve sdílení přesných a jednotných informací.