TPCA

Naše priority


BEZPEČNOST A ZDRAVÍ

 

 • Grantový program
 • Sponzoring
 • Sponzoring pro zaměstnance
 • Den záchranářů
 • Podpora bezpečné dopravy
 • Centrum preventivní zdravotní péče
 • Praktický a zubní lékař
 • Měsíc zdraví
 • Spolupráce s Oblastní nemocnicí Kolín

vzájemné soužití

 

 • Charitativní sbírky
 • Dobrovolnictví
 • Kmochův Kolín
 • Kutnohorské stříbření
 • Grantový program
 • Sponzoring
 • TPCA Beat festival
 • Sponzoring pro zaměstnance
 • Podpora technických oborů
 • TPCArt
 • BC Kolín

ochrana životního prostředí

 

 • Certifikace ISO 14001
 • Zelená továrna
 • Grantový program
 • Zelený měsíc
 • Sponzoring pro zaměstnance
 • Odpovědní zaměstnanci
 • Výroba: moderní výrobní technologie
 • Produkt: nízká spotřeba paliva a emisí CO2
 • Snižování environmentální zátěže

POMÁHÁME EKONOMICE

 

 • Rozvoj dodavatelů
 • Zaměstnanost
 • 80% dodavatelů z regionu
 • Stabilita
 • Sdílení know – how
 • Kvalitní a bezpečný produkt
 • Transparentnost
 • Růst HDP a exportu
 • Etický kodex
 • Podnikatelský inkubátor
 • Podpora regionu
 • Etika v podnikání

Jsme odpovědní


Vyrábět mini-vozy Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroen C1 a být odpovědní ke všem, kterých se naše činnost dotýká. K našim zaměstnancům, obchodním partnerům, zákazníkům a především k regionu, který se stal naším domovem. S tímto cílem jsme v roce 2005 zahájili na Kolínsku svou činnost. Od té doby zaujímá společenská odpovědnost své nedílné místo ve firemní strategii a prostupuje všemi oblastmi našeho působení.

 

Naše mise:

Být dobrým zaměstnavatelem, sousedem a občanem České republiky.

 

Podporujeme:

 • bezpečnost a zdraví
 • ochranu životního prostředí
 • vzájemné soužití
  • podpora komunit, talentů a aktivního dění ve veřejném prostoru
  • podpora vzdělávání a technických studijních oborů

 

Naše principy a hodnoty:

 • sdílení know–how
 • spolupráce s místními neziskovými organizacemi
 • respekt k druhým
 • zapojování zaměstnanců

Být dobrým zaměstnavatelem


Firmu tvoří lidé

Ceníme si našich zaměstnanců a pečujeme o jejich zdraví, bezpečnost a osobní i profesní rozvoj. Kromě široké škály benefitů jim nabízíme různorodé aktivity a pořádáme pro ně firemní akce. Naši zaměstnanci se starají o zdokonalení svých pracovišť podáváním tzv. kaizenů nebo navrhují zlepšení v rámci speciálních pracovních skupin - Kroužcích kvality. Aktivně se zapojují do dění v místě svého bydliště ať už díky sponzoringu pro zaměstnance nebo účastí v projektech podpořených naším grantovým programem. Prostřednictvím charitativních sbírek pomáhají spoluobčanům, kteří se ocitli v nouzi.

 


Být dobrým sousedem


TPCA pro Kolínsko – Pomáháme tam, kde jsme doma

Na Kolínsku jsme doma. Protože domov je pro nás místem, o které se má neustále pečovat, aby byl zvelebován, zavázali jsme se systematicky přispívat k jeho trvale udržitelnému rozvoji. Během deseti let jsme navázali spolupráci s místními neziskovými organizacemi a angažovanými občany. Společně se věnujeme projektům, které dělají z Kolínska lepší místo pro život. Díky grantovému programu pečujeme o životní prostředí, bezpečnou dopravu a komunitní život. Sponzorujeme nebo sami organizujeme významné kulturní a společenské akce. Nezapomínáme ani na zdejší talenty, podporujeme jejich další vzdělávání. Myslíme rovněž na technické studijní obory. Díky členství v Místní akční skupině Zálabí se zasazujeme o fungující infrastrukturu a rozvoj občanské vybavenosti.


Být dobrým občanem ČR


Pomáháme ekonomice

Vyrábíme kvalitní a bezpečné vozy, které slouží našim zákazníkům. Zaměstnáváme 3 200 lidí, z toho 70 % přímo z kolínského regionu; 80 % dodavatelů pochází z České republiky. Naše činnost je transparentní. Vždy jednáme podle pravidel etického kodexu, který je součástí naší firemní kultury. Jsme členy platformy Byznys pro společnost. Šíříme tak principy společenské odpovědnosti a angažujeme se v tématech, která jsou v České republice klíčová pro zajištění udržitelného podnikání.


Jsme Zelená továrna


V duchu ekologie

Odpovědnost k životnímu prostředí vychází už z podstaty naší činnosti. Ne nadarmo se pyšníme titulem Zelená továrna. Pod ním se skrývá ekologická výroba a vůz šetrný k životnímu prostředí. Jsme držiteli mezinárodního certifikátu řízení ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004 a BAT (Best Available Technologies), které jsou toho důkazem. Ochrana životního prostředí pro nás ale není jen o technologiích, ale i o lidech, o jejich chování a myšlení. Proto se snažíme vzbudit o tato témata zájem a vzdělávat naše zaměstnance, dodavatele i širokou veřejnost. Ať už prostřednictvím odborných seminářů nebo právě podpořených projektů z grantového programu či sponzoringu pro zaměstnance.