TPCA
Zpět na seznam

Enviromentální výchova pro školy a veřejnost v Záchranné stanici v Pátku


  Grantový program
  Ochrana životního prostředí
  2011
  Pátek , Pátek 14
  ZO ČSOP Polabí, Záchranná stanice pro zraněné živočichy v Pátku
  280 000 Kč

O co jde: Vytvoření informačních materiálů s tématem ochrany přírody

Ucelený program pro mateřské, základní a střední školy a informační tabule pro širokou veřejnost vznikly jako prostředek vzdělávání a zodpovědného přístupu dětí i dospělých k přírodě s důrazem na ochranu volně žijících živočichů v Záchranné stanici v Pátku. Informační cedule byly umístěny v areálu záchranné stanice a na nově vybudované cyklostezce mezi městem Poděbrady a Pátkem. Cedule informují veřejnost, jak se chovat v přírodě, co kvete nebo žije v nejbližším okolí nebo jak se postarat o zraněného volně žijícího živočicha. V areálu záchranné stanice si pak lidé rozšíří obzory o historii a činnost stanice, dozví se, jaké jsou nejčastější příčiny zranění volně žijících živočichů. Byly vytvořeny bannery s tématem příčin zranění zvířat či přikrmování ptáků v zimě. Vyšla Příručka začínajícího ochránce přírody, byly vydány informační letáky či pexeso a magnetky s fotografiemi svěřenců stanice pro zájemce z řad dětí. „Projektem oslovujeme především širokou veřejnost a děti, kterým není lhostejná naše příroda a to, co se v ní děje,“ shrnul Luboš Vaněk, vedoucí pátecké stanice, kterou ročně navštíví několik tisíc lidí a dalších několik tisíc žáků základních, středních a mateřských škol osloví při svých přednáškách.  Cyklostezku, na níž jsou umístěny informační tabule, využije ročně kolem 10 000 nejen cyklistů. Samotná stanice přijme ročně kolem tisíce živočichů, z nichž větší část se podaří vyléčit a vrátit zpět do volné přírody.

K ochraně přírody prostřednictvím záchranné stanice jsme pomohli také v následujících letech příspěvkem na vybudování nového areálu. 

K environmentální výchově jsme přispěli částkou 280 000 Kč.