TPCA

Sponzoring pro zaměstnance


Zaměstnanci jsou ambasadory naší společenské odpovědnosti - své projekty realizují za finanční podpory tzv. sponzoringu pro zaměstnance. Svým spoluobčanům zprostředkovávají kulturní a sportovní akce (Dětský den, hasičské závody, sportovní olympiády), ale od věci nejsou ani tradiční události a akce poukazující na historii regionu (Staročeské máje, Rozsvěcení vánočního stromu, skupina historického šermu Páni z Kolína). Zaměstnanci vybavují místní základní a mateřské školy a podporují činnost kreativních kroužků. Nejvíce ceněné ale zůstávají projekty, které vedou ke sbližování s přírodou a k její ochraně (Den Země, výsadba stromů). A nebo ty, které pomáhají potřebným.

 


Sbírky a dary


Od roku 2007 každoročně organizujeme vánoční sbírku, jejíž výtěžek vždy putuje na pomoc potřebným. V minulosti nám nebyl lhostejný osud znevýhodněné dcery našeho zaměstnance,  dětí z kolínského Kojeneckého ústavu a občanského sdružení Volno či čtyřnohých obyvatel kolínského psího útulku. V posledních třech letech jsme podpořili myšlenku charitativního maratonu pořádného BC Kolín či projekt Umění spojení Galerie Středočeského kraje. Společnými silami tak finanční dar putoval k rukám těch, kteří jej potřebovali nejvíce. Naše pomoc však přesáhla i hranice regionu. Ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni jsme uspořádali speciální sbírky pro oblasti postižené povodněmi či vlnou tsunami.