TPCA

Podporujeme


Naší snahou je vyváženě podporovat region v souladu s jeho potřebami a oborem našeho podnikání.  Během uplynulých deseti let jsme společně s místními neziskovými organizacemi zorganizovali přes dvě stovky projektů ve třech hlavních oblastech:

 

  • Životní prostředí

Smyslem této priority je ochrana životního prostředí, vzdělávání a rozvoj zodpovědného přístupu veřejnosti k environmentální problematice. Podporujeme projekty zaměřené na třídění odpadu, využívání obnovitelných zdrojů energie a projekty pečující o trvale udržitelné přírodní dědictví regionu.

 

  • Bezpečná doprava

Naší druhou prioritou je zvyšování dopravní bezpečnosti v regionu. Podporujeme projekty zaměřené na řešení identifikovaných bezpečnostních rizik a zvyšování povědomí o bezpečném chování v dopravě.

 

  • Vzájemné soužití

Smyslem třetí priority je rozvoj aktivního životního stylu a posilování komunitního života ve městech i obcích. Podporujeme projekty usilující o zachování tradic, kulturního dědictví regionu a podporující smysluplné trávení volného času.

 


Jak to funguje


U příležitosti významného milníku, kterým pro nás desetiletá existence grantového programu bezesporu je, bychom rádi společně s místními obyvateli revidovali potřeby regionu.  Z tohoto důvodu chceme letos odstartovat 10. ročník grantového programu až v druhé polovině roku 2014. O jubilejním ročníku grantového programu vás budeme průběžně informovat zde.