TPCA

Jsme zelená továrna


V TPCA je ochrana přírody součástí výrobního systému a každodenního života továrny:

 

NAŠE VÝROBA  JE ŠETRNÁ
Neplýtváme energetickými zdroji, minimalizujeme množství ztrát a odpadu, recyklujeme použité suroviny a zavádíme ohleduplné výrobní technologie.

 

NAŠI LIDÉ JSOU ODPOVĚDNÍ
Ochrana životního prostředí začíná u každého z nás: třídíme odpad, šetříme papírem a energií, zodpovědně přistupujeme k životnímu prostředí.

 

NAŠE AUTA JSOU HOSPODÁRNÁ
Naše vozy se vyznačují vysokým podílem recyklovatelných dílů, malou váhou a tím i nízkou spotřebou, hospodárnými motory a výkonnými katalyzátory.

 


Zelená továrna ve faktech


 • systém řízení ochrany životního prostředí ISO 14001:2004 certifikovaný 3.1.2006
 • instalování tlumiče na komíně lakovny a protihlukové stěny na střešních klimatizačních jednotkách
 • množství vypouštěných těkavých organických látek pod předepsanými limity
 • vlastní čistírna odpadních vod
 • žádné přímé skládkování odpadu
 • recyklace odpadních ředidel
 • využívání odpadního tepla -rekuperace
 • dobrovolné aktivity našich zaměstnanců:

  • 16 realizovaných projektů ESCO týmů vedoucích k úspoře 10 225 MWh zemního plynu

  • 1 490 MWh elektrické energie a 2 613 t CO2

  • 500 enviro kaizenů (zlepšováků našich zaměstnanců)

  • téměř 100 projektů realizovaných Kroužky kvality

  • průměrně 500 zaměstnanců každoročně zapojených do aktivit v rámci Zeleného měsíce (např. Do práce na kole, sběr elektroodpadu atd.)