TPCA
Zpět na seznam

Úprava a modernizace stálého sběrného místa ve Velkém Oseku


  Grantový program
  Ochrana životního prostředí
  2011
  Velký Osek , Revoluční 36
  Obec Velký Osek
  400 000 Kč

O co jde: Vznik sběrného místa

Vysloužilé elektrospotřebiče, sklo, papír, plasty, velkoobjemový odpad, pneumatiky či stavební suť začali obyvatelé nejen Velkého Oseku odkládat na nově zřízené stálé sběrné místo. Někteří namísto toho, aby odpad končil u silnic, na polích a v zeleni, například v místním potoce Bačovka, v národní přírodní rezervaci Libický luh nebo nelegálně spálen, za což v minulosti obec dostala čtvrtmilionovou pokutu od České inspekce životního prostředí. Na obecní oplocený a kontrolovaný pozemek mohou lidé kromě nebezpečných a biologických odpadů přivážet všechny složky komunálního odpadu a správě odpad třídit. O tom byli také poučeni v rámci informační kampaně, zejména pak mládež o správném nakládání s odpady a jejich recyklaci, čímž se výrazně přispělo ke zlepšení stavu životního prostředí nejenom v obci, ale i v jejím okolí. Větší část jednotlivých druhů odpadu mohou obyvatelé s trvalým pobytem ve Velkém Oseku na sběrném místě, které vzniklo z původně zanedbaného pozemku, odkládat zdarma. Místo slouží také pro obyvatele okolních obcí Opolany, Libice nad Cidlinou nebo Veltruby.

Ke zlepšení životního prostředí ve Velkém Oseku jsme napomohli již například z grantového programu 2005, z něhož obec získala podporu na úpravu své nejvhodnější odpočinkové části – pěší promenády kolem Bačovky.

Na vytvoření sběrného místa jsme přispěli částkou 400 000 Kč.