TPCA
Zpět na seznam

Podlipansko sází stromy


  Grantový program
  Ochrana životního prostředí
  2011
  Pečky , Třída Jana Švermy 141
  MAS Podlipansko o.p.s
  250 000 Kč

O co jde: Výsadba a obnova zeleně v krajině

Do alejí spojujících vesnice, podél polních cest, na místa označující významnou událost nebo cíl procházky vysázely desítky dobrovolníků více než 600 stromů z toho 466 starých ovocných odrůd. V rámci projektu Podlipansko sází stromy se vesměs listnáče objevily tam, kde kdysi stávaly, ale místo zůstávalo dlouho pusté, nebo nahradily staré dožívající dřeviny. Sázelo se v Bečvárech, Krupé, Kostelní Lhotě, Ratenicích, Drahobudicích, Tatcích a v dalších obcích a jejich okolí. Za „svými“ stromy se lidé nadále vracejí při procházkách, sportu nebo zkrátka jen podívat se, jak se tenké proutky mění v kmeny. Celá řada stromů byla opatřena cedulkami vypovídajícími o tom, kdo strom zasadil. V nové aleji u Kostelní Lhoty tak například zakořenil Strom lásky rodiny Láskových, vysazen byl frňákovník a spousta stromů, které si pojmenovaly místní děti. Však i ony se vydatně zapojily do sázení, na kterém se v obci sešlo 36 dobrovolníků a dva psi. Sázely se lípy, duby, javory a jírovce, z nichž mimo jiné vznikla nová alej okolo cesty, kde byla dřív jen navážka. Po první zimě, kterou stromy strávily na svých nových místech, se v takřka všech obcích, kde se na podzim sázelo, uskutečnila vycházka spojená s výkladem arboristů zaměřeným na péči o stromy v krajině.

Podlipansko se do vysazování stromů pustilo také o rok později, kdy jsme přispěli částkou 220 000 korun.

Na výsadbu stromů jsme v roce 2011 přispěli částkou 250 000 Kč.