TPCA
Zpět na seznam

Využití bioplynu naplno


  Grantový program
  Ochrana životního prostředí
  2013
  Kněžice , Kněžice 37
  Obec Kněžice
  200 000 Kč

O co jde: Pořízení kotle na spalování bioplynu

Pořízení kotle na spalování bioplynu pomohlo bioplynové stanici využít přebytky paliva a zvýšit tak její efektivitu. Nejenže kotel šetří cenný zdroj energie. Díky projektu se podařilo snížit úniky skleníkových plynů do ovzduší a zároveň eliminovat občasné obtěžování obyvatel zápachem.
„Nákup kotle jsme měli v plánu víc než dva roky. Bez podpory TPCA by se nám jej těžko podařilo pořídit,“ pochvaluje si starosta Milan Kazda. Spokojení jsou i odběratelé tepla z centrální výtopny, jež zahájila provoz koncem léta 2006. Dnes díky pilotnímu projektu patří k nejlevnějším výtopnám v celé republice. Jeden gigajoule energie dnes vychází i s daní zhruba na tři sta korun, tedy ještě levněji než při topení v hnědouhelném kotli. „Jsme opravdu spokojení, máme výborný servis a minimální náklady,“ říká ředitelka školy Marcela Jiráňová. „Co bychom jinak dali za vytápění, za to si můžeme dovolit třeba opravy,“ dodává s politováním, že v nedaleké vesnici, kde bydlí, podobnou možnost napojení na levnou centrální výtopnu obyvatelé nemají. Ke zpracování bioodpadu v Kněžicích jsme pomohli již z grantového programu 2010 částkou 500 000 korun, která byla použita na nákup drtiče odpadu.

K nákupu kotle na spalování bioplynu jsme pomohli částkou 200 000 Kč.